Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de verklaringen in dit document en vormen een overeenkomst en een verplichting aan de kant van de klant:

Betrouwbaarheid en vertrouwdheid van informatie

  1. De informatie op de site is gebaseerd op de gegevens die zijn ontvangen van beschikbare en erkende bronnen, uit rapporten en/of uit andere bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. De informatie is echter niet geverifieerd en/of gecontroleerd door ons, en wij hebben geen pretenties om dit te presenteren als zijnde volledig, nauwkeurig of betrouwbaar.
  2. Vestle is niet verantwoordelijk voor schade van enige soort die waarschijnlijk is veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de website en/of de informatie die hierop wordt gegeven vanwege storingen en/of niet beschikbaar zijn van de website, inclusief haardiverse services, vanwege een fout van het internet en/of de computers van de internetaanbieders en/of de Vestle-computers en/of de computer van de klant.
  3. In alle gevallen van tegenspraak en/of incompatibiliteit tussen de informatie die wordt weergegeven op de website en de informatie die is opgenomen in de boeken van Vestle, zal de informatie die is opgenomen in de boeken van Vestle voorrang hebben. Vestle zal geen verantwoordelijkheid dragen voor schade en/of verliezen van enige soort die waarschijnlijk zijn veroorzaakt als gevolg van vertrouwen op de informatie die wordt weergegeven op de website.

Copyright

Deze website, de informatie, de programma's die ervan gedownload kunnen worden en aanvullende elementen die erop geadverteerd worden zijn onderhevig aan en worden beschermd door de internationale copyrightwetten. Het gebruik van de website is onderhevig aan enkel eerlijk gebruik conform deze wetten. Het is niet toegestaan om de informatie te kopiëren, wijzigen, distribueren of op commerciële wijze te gebruiken, behalve met de toestemming van de houders van het copyright.

Wijziging van voorwaarden

Vestle heeft het recht om de website, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd te wijzigen, inclusief het toevoegen en/of stopzetten van services en/of het wijzigen van instructies en gebruiksvoorwaarden van de website en/of het geheel of gedeeltelijk stopzetten van de activiteiten van de website. De klant zal geen klachten, claims of recht op schadevergoeding van enige soort naar voren brengen voor schade die volgens hem/haar aan hem/haar is toegebracht vanwege de wijziging.

Documentatie en AML (witwasbestrijding)-regels

zet zich in om te voldoen aan regels voor witwasbestrijding (AML-regels) en doet haar allerbest om de identiteit van haar klant te verifiëren. Als een klant van Vestle wordt u vriendelijk verzocht om geldige kopieën van een reeks documenten te presenteren. Klanten die dergelijke geldige kopieën niet binnen 14 dagen na het moment van de activering van hun account presenteren, kunnen zien dat hun account wordt geblokkeerd totdat dergelijke documenten per e-mail of fax worden verstuurd naar onze nalevingafdeling. (U kunt per e-mail contact met ons opnemen voor enige vragen in dit verzoek: compliance@vestle.com).

Programma's van derden

De website kan het downloaden van programma's toestaan. Vestle en/of de softwarefabrikant zijn niet verantwoordelijk voor schade van enige soort die waarschijnlijk is veroorzaakt als gevolg van het genoemde downloaden van programma's en/of als gevolg van het gebruik van enig programma dat is gedownload van de website.

De belofte van de klant met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden en de geldigheid van overeenkomsten

Deze gebruiksvoorwaarden komen in aanvulling op het contract dat is ondertekend tussen Vestle en de klant, en dit document wijzigt of annuleert geen enkele voorwaarde van dit contract.

De Engelse versie van dit document is de officiële, bindende versie tussen partijen. Vertalingen worden slechts gegeven om uw gemak te dienen en moeten worden gelezen in het licht van de Engelse tekst, die de enige versie is met juridisch bindende werking.

Venster sluiten