PRIVACYBELEID

Wie wij zijn

iCFD Limited is lid van de iFOREX-groep en is geregistreerd als een Cypriotische beleggingsmaatschappij die wordt gereguleerd door de Cypriotische beurscommissie (CySEC) onder licentienummer 143/11.

Onze toezegging

Dit privacybeleid legt uit hoe iCFD Limited, dat werkt onder de merknaam Vestle (voorheen handelend onder de naam iFOREX), persoonlijke informatie over u (d.w.z. individuele personen) verzamelt, verwerkt en bewaart. Voor het doeleinde van dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke informatie’ naar alle informatie in verband met u die u identificeert of waarmee u kunt worden geïdentificeerd.
Vestle zet zich in voor de bescherming van de privacy van alle persoonlijke informatie die van u wordt verkregen. Vestle behandelt, bewaart en verwerkt uw informatie alleen voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen indien dit nodig is voor het bereiken van de doelen die hierin worden vermeld.

Contactgegevens van Vestle

Indien u contact wilt opnemen met Vestle met betrekking tot een kwestie in verband met uw persoonlijke informatie die wordt verwerkt door Vestle en/of met de uitoefening van uw rechten krachtens toepasselijke wetgeving, kunt u contact opnemen met Vestle’ DPO (Data Protection Officer - medewerker gegevensbescherming) per e-mail op dpo@vestle.com, of door gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier op de website van de onderneming, of per post naar iCFD Limited in Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Contactgegevens toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Vestle werkt onder toezicht van het Bureau van de Commissaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Office of the Commissioner for Personal Information Protection - “OCPDP”). Als u contact wilt opnemen met het OCPDP, om ongeacht welke reden, inclusief de uitoefening van uw rechten en/of het indienen van een klacht, neem dan contact op met het OCPDP in 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel. +357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 of via e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

Welke informatie verzamelen wij van u?

Om u onze diensten te kunnen verlenen, moeten wij bepaalde informatie over u verwerken. Wij vragen naar informatie die nodig is voor onze wettelijke vereisten, onze bedrijfsactiviteiten en rechtmatige belangen en informatie waarmee wij u producten en diensten kunnen bieden en verstrekken die aansluiten op uw belangen en behoeften. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verzamelen wij daarnaast informatie over uw gebruik van onze website, handelsplatform en mobiele app wat ons helpt om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren en om de diensten die wij bieden te beheren.
Wij bewaren uw volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, een gewaarmerkte fotokopie van uw nationale identiteitskaart, paspoort of andere vorm van identificatie en een gewaarmerkte fotokopie van een recente nutsfactuur of een ander bewijs van adres, fiscaal nummer, land waar u woont, informatie over de geografische locatie, informatie in verband met uw financiële toestand, zoals uw bankrekening(en) en gegevens van creditcard(s) of andere betaalmiddelen, de herkomst van middelen, jaarlijks inkomen, geschiedenis van stortingen en opnames, informatie met betrekking tot middelen en financiële instrumenten die de onderneming namens u bewaart, beroep en informatie in verband met uw kennis en ervaring op het gebied waarop Vestle diensten verleent, relevante gegevens en soorten uitgevoerde transacties, gedownloade en/of geüploade documenten, telefoonnummer en e-mailadres.
Wij kunnen ook informatie bewaren over bijvoorbeeld hoe u onze website, handelsplatform en app gebruikt, de frequentie waarmee u inlogt op onze website, handelsplatform en mobiele app, bezochte delen van de website, bekeken pagina’s, frequentie en duur van bezoeken, Internet Protocol (IP)-adres, identificatieparameters van computers en mobiele apparatuur, muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit en tekst die u op de website, het handelsplatform en de app typt, de website die u naar ons heeft doorverwezen of welke websites u via onze site bezoekt en uw voorkeurstalen.

Het doel waarvoor wij persoonlijke informatie verwerken en de juridische grondslag daarvan

 1. Naleving van wettelijke verplichtingen
  Vestle is verplicht om persoonlijke informatie van haar klanten te verzamelen, te verwerken en te bewaren in overeenstemming met strenge wettelijke vereisten, zoals de wet ter bestrijding van witwassen en financiële regelgeving, om uw identiteit en de bron van uw middelen te bevestigen, om te beoordelen of u geschikt bent om de producten en diensten te ontvangen die wij bieden en om u, dienovereenkomstig, in te delen als klant en de producten en diensten te verstrekken die wij u leveren, evenals alle informatie die nodig is om ervoor te zorgen en aan te tonen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 2. Voor de uitvoering van de overeenkomst
  1. Om u de producten en diensten te verstrekken waar u om vraagt, evenals om transacties te verwerken, om problemen op te lossen, om uw rekening en persoonlijk profiel bij te houden en te beheren en om contact met u op te nemen wanneer dit nodig en/of passend is in verband met de producten en diensten die aan u worden verstrekt, ook via derden.
  2. Voor handhaving van het juridische kader van de onderneming (“d.w.z”) de algemene voorwaarden van de onderneming die worden vermeld in de klantovereenkomst van de onderneming. Vestle verwerkt persoonlijke informatie om erop toe te zien of het gebruik van de producten en diensten van de onderneming door haar klanten inbreuk maakt op en/of misbruik maakt van de geldende algemene voorwaarden, met inbegrip van onder meer, bij geschillen of juridische procedures van ongeacht welke aard tussen klanten van Vestle en Vestle of tussen klanten van Vestle en andere klanten of derden met betrekking tot, of in verband met de diensten die Vestle verleent.
  3. Voor echtheidscontrole en/of identiteitscontroles, met inbegrip van controles bij kredietinformatiebureaus (die de informatie kan hebben geregistreerd) om fraude te voorkomen en voor doeleinden van risicobeheer.
 3. Voor de rechtmatige belangen van Vestle
  Vestle verwerkt persoonlijke informatie ter ondersteuning van haar bedrijfsdoelstellingen, zoals het veilig houden van onze website, handelsplatform en mobiele app; om onze producten en diensten aan bestaande en potentiële klanten constant te optimaliseren. Dit omvat, onder meer, de ontwikkeling van meer inzicht in de producten en diensten die onze klanten en potentiële klanten mogelijk zouden willen hebben en deze op maat maken; het meten en begrijpen van de doeltreffendheid van reclame en de verstrekking van de meest relevante reclame aan klanten en anderen; de verbetering van onze website, handelsplatform en mobiele app om ervoor te zorgen dat content op de meest doeltreffende manier wordt gepresenteerd; indien van toepassing, klanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer zij hiervoor kiezen; de uitvoering van enquêtes en vragenlijsten en het maken van samengevoegde onpersoonlijke en/of statistische informatie daarvoor.
 4. Marketing
  Vestle gebruikt persoonlijke informatie om haar klanten te allen tijde geïnformeerd te houden met betrekking tot zaken zoals overeenkomsten die haar klanten hebben verhandeld en activiteiten van Vestle, voor marketingdoeleinden met inbegrip van onder meer de verstrekking aan haar klanten van informatie met betrekking tot de producten en diensten die Vestle en/of haar partners bieden. Voor marketingdoeleinden gebruikt Vestle middelen zoals nieuwsbrieven, sms-berichten en/of andere elektronische communicatie, al naar gelang wat van toepassing kan zijn.
  Indien u op enig moment geen marketingdiensten wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren veranderen op het handelsplatform van de onderneming of uploadt u een verzoek hiertoe aan Vestle.
  Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor marketingdiensten, dit (i) van invloed kan zijn op uw vermogen om nieuwe producten en diensten te bekijken en de aanpassing daarvan aan uw behoeften en eisen, en (ii) niet volledig alle vormen van communicatie met u uitsluit, omdat Vestle wettelijk verplicht is om te communiceren en u te informeren over juridische aspecten in verband met de producten en diensten die Vestle aan u verstrekt.

Geautomatiseerd besluit – maken en profilering

Wij gebruiken geavanceerde geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten om onze taken en diensten uit te voeren en voor het doeleinde van ken-uw-klant en klantenonderzoek. Vestle is wettelijk verplicht om persoonlijke informatie te verwerken om (i) ervoor te zorgen dat de diensten van Vestle niet worden gebruikt voor het witwassen van geld en/of de financiering van terroristen en/of fraude; (ii) vast te stellen of de klant geschikt is om de diensten van Vestle te ontvangen; (iii) ervoor te zorgen dat Vestle eerlijk, billijk en professioneel en in het beste belang van haar klanten handelt, (iv) er in het algemeen voor te zorgen en aan te tonen dat Vestle voldoet aan haar wettelijke plichten. Vestle maakt ook gebruik van mechanismen voor geautomatiseerde besluitvorming en profilering voor marketingdoeleinden en om haar producten en diensten aan te passen aan haar klanten om te zorgen voor een persoonlijkere, doeltreffendere en efficiëntere dienstverlening.

Hoe lang bewaart Vestle uw persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang u onze klant bent en wanneer u dit niet langer bent, bewaren wij uw informatie gedurende de minimale tijd die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor onze bedrijfsdoeleinden.
Wij kunnen persoonlijke informatie langer bewaren dan wettelijk nodig is indien dit in ons rechtmatige bedrijfsbelang is en dit niet verboden is krachtens de wet of indien we deze om technische redenen niet kunnen verwijderen. We kunnen ook informatie bewaren voor onderzoeksdoeleinden of voor het doeleinde van statistiek. Als we dat doen, zorgen we ervoor dat uw privacy altijd wordt beschermd en gebruiken we de informatie alleen voor die doeleinden.

De ontvangers van persoonlijke informatie

Inzage in persoonlijke informatie is beperkt tot die werknemers, partners, opdrachtnemers, adviseurs, filialen en dienstverleners van Vestle (met inbegrip van onder meer moedermaatschappijen, zuster- en dochterondernemingen in de iFOREX Group, kredietinformatiebureaus, bureaus voor fraudepreventie, ondernemingen waar we een joint venture of samenwerkingsovereenkomst mee hebben, marktonderzoekers en professionele adviseurs) die inzage moeten hebben in die informatie voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid. Degenen met inzage in persoonlijke informatie zijn verplicht om zich te houden aan strenge normen van vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonlijke informatie en andere informatie.
We kunnen ook informatie delen met andere derden indien we delen van ons bedrijf, of onze activa verkopen, overdragen of fuseren of indien we proberen andere bedrijven over te nemen of daarmee te fuseren. Wij delen alleen informatie met andere partijen als zij ermee instemmen om uw informatie veilig en privé te houden en als zij voldoende garanties bieden voor de implementatie van de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw rechten te beschermen.
Wij kunnen informatie delen met bureaus voor wetshandhaving, autoriteiten voor informatiebescherming en andere bevoegde autoriteiten, evenals met andere bevoegde derden, indien dit nodig is wanneer Vestle van mening is dat u iets hebt gedaan of nagelaten wat naar mening van Vestle inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving, regelgeving of voorschriften, of indien Vestle wettelijk verplicht is, of van mening is dat zij dit wettelijk verplicht is, om uw informatie te delen of bekend te maken aan desbetreffende autoriteiten of een andere derde.

Overdracht van informatie naar derde landen

Uw persoonlijke informatie wordt door Vestle overgezet op haar servers en/of servers van gelieerde ondernemingen en/of derde verwerkers in de EER (Europese Economische Ruimte) en/of waarvan sommige in niet-EER rechtsgebieden zijn gevestigd die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie door middel van een adequaatheidsbesluit en/of onder meer wanneer wij een overeenkomst aangaan met de ontvanger waarvan de bepalingen zijn goedgekeurd door onze toezichthoudende autoriteit. Wij treffen altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is.

Gevolgen van uw weigering om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken

Afhankelijk van de desbetreffende soort persoonlijke informatie en de redenen waarom wij deze kunnen verwerken, zijn wij, indien u weigert om ons persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld zoals gevraagd in het aanmeldformulier, mogelijk niet in staat om een rekening voor u te openen, om onze contractuele plichten uit te voeren of u andere diensten te verlenen, informatie of hulp te geven waar u om vraagt of om de juistheid van de dienst waar u om verzoekt te beoordelen of om onze relatie voort te zetten.

Uw rechten

Wanneer wij in het bezit zijn van uw persoonlijke informatie of deze verwerken, hebt u op ongeacht welk moment de volgende rechten:

Recht op inzage
U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke informatie die Vestle verwerkt en u mag ons vragen om te bevestigen of wij uw persoonlijke informatie verwerken. Voordat wij u inzage geven, zullen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen en ons voldoende informatie te geven over uw contact met ons, zodat we de desbetreffende gegevens kunnen vinden.
Indien wij u inzage geven in de informatie die wij over u hebben, zullen wij u daarvoor niets in rekening brengen, tenzij uw verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, d.w.z. verzoeken zijn duidelijk ongegrond als er sprake is van onredelijke intervallen of een onredelijk aantal of de herhalende of systematische aard daarvan. Als u meer exemplaren van deze informatie bij ons aanvraagt, kunnen wij u redelijke administratiekosten in rekening brengen.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt het recht om Vestle te vragen om u de persoonlijke informatie, die u ons hebt verstrekt, te geven in een algemeen gebruikte, machineleesbare vorm.

Recht op rectificatie
Indien van toepassing mag u Vestle vragen om onjuiste persoonlijke informatie te rectificeren of om (rekening houdend met het doel van de verwerking) onvolledige persoonlijke informatie van u aan te vullen. Voor de aanvulling en/of rectificatie van informatie kan het nodig zijn dat u Vestle extra verklaringen en/of documenten verstrekt.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om Vestle om de volgende redenen te vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken:

 • De nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie wordt door u in twijfel getrokken.
 • De verwerking is onrechtmatig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonlijke gegevens.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, maar u wacht tot wij u vertellen of wij deze mogen blijven gebruiken.
 • Het is niet meer relevant, maar u wilt dat wij deze bewaren om te kunnen gebruiken in rechtsvorderingen.

In die gevallen kan de verwerking van uw persoonlijke informatie worden beperkt, behalve voor zover dit nodig is voor de wettelijke vereisten voor de verwerking van informatie van Vestle en/of het recht van Vestle voor het instellen of uitvoeren van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen.
Houd er rekening mee dat het beperken van de verwerking van uw persoonlijke informatie nadelig van invloed kan zijn op het vermogen van Vestle om u de producten en diensten te verstrekken waar u om kan hebben gevraagd.

Recht om bezwaar te maken en recht om af te melden
U mag om redenen in verband met uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en voor profilering op grond van ons rechtmatige belang. U mag ervoor kiezen om niet te worden onderworpen aan een besluit dat alleen is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en profilering.
Behoudens uitzonderingen stopt Vestle met de verwerking van uw persoonlijke informatie, behalve indien Vestle (i) niet in staat is om haar plichten en/of diensten uit te voeren en/of te verstrekken; (ii) vereist is om uw persoonlijke informatie te verwerken voor voorgeschreven en/of wettelijke doeleinden; (iii) vereist is om correcte bedrijfsdocumenten bij te houden of om correcte documenten bij te houden voor het recht van Vestle voor het instellen of uitvoeren van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen.
Houd er rekening mee dat bezwaar maken en/of afmelden nadelig van invloed kan zijn op het vermogen van Vestle om u de diensten te verlenen waar u om kan hebben gevraagd.

Recht op wissing
U hebt het recht om Vestle om de volgende redenen te verzoeken om uw persoonlijke informatie te wissen:

 • De persoonlijke informatie is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze was verzameld en/of verwerkt.
 • Indien de verwerking van informatie alleen is gebaseerd op uw instemming en u uw instemming daarvoor hebt ingetrokken.
 • Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van persoonlijke informatie en indien Vestle geen rechtmatige redenen heeft voor verdere verwerking.
 • De verwerking van persoonlijke informatie is onrechtmatig.
 • Er dient overeenstemming te zijn met wetgeving van de EU of de lidstaat waarvoor die actie vereist is.

Let op, indien u Vestle verzoekt om uw persoonlijke informatie te wissen, is Vestle niet langer in staat om u haar diensten te verlenen.
Vestle wist uw persoonlijke informatie, behalve indien Vestle verplicht is (i) om uw persoonlijke informatie te bewaren voor voorgeschreven en/of wettelijke doeleinden; (ii) om correcte bedrijfsdocumenten bij te houden of om correcte documenten bij te houden voor het recht van Vestle voor het instellen of uitvoeren van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen.

Recht op kennisgeving
U hebt het recht om door Vestle te worden geïnformeerd over een inbreuk op informatie die nadelig van invloed is op uw persoonlijke informatie.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies worden gebruikt door vrijwel alle websites. Het zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden gezet wanneer u onze website bezoekt of gebruikt (voor het doeleinde van deze cookies-kennisgeving betekent website ook ons handelsplatform en mobiele app) en die onze systemen in staat stellen om uw apparaat te herkennen en ons helpen om u een betere, snellere, veiligere en op maat gemaakte ervaring te geven, eveneens voor reclame- en marketingdoeleinden.
Wij gebruiken cookies om het verkeer op onze website te analyseren, om uw activiteiten te volgen en om ervoor te helpen zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt bij het bezoeken van onze website. Met de informatie die wordt verzameld met cookies kunnen wij ervoor zorgen dat wij u bij uw volgende bezoek opties bieden die zijn aangepast aan uw voorkeuren en dat het gebruik van onze diensten op de website wordt verbeterd.
Cookies brengen geen schade toe aan uw apparaat, het zijn geen computerprogramma's, ze kunnen niet worden uitgevoerd als code en kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. Ze kunnen alleen die informatie bevatten en doorgeven die de gebruikers zelf op een website bekend hebben gemaakt.
Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij de volgende soorten cookies op uw apparaat zetten. Indien u sommige en/of alle cookies wilt controleren, veranderen, blokkeren of verwijderen, kan dit worden beheerd en bestuurd in uw browserinstellingen. Lees voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, het onderstaande ‘Hoe kunt u uw cookies beheren’.

Soorten cookies die we gebruiken

Sessiecookies
Sessiecookies duren net zo lang als uw bezoek en worden gewist wanneer u uw browser afsluit. Deze slaan doorgaans een anonieme sessie-ID op waardoor u een website kunt bekijken zonder op elke pagina te hoeven inloggen, maar ze verzamelen geen informatie van uw computer. Ze bevorderen taken zoals een website laten herkennen dat een gebruiker van een bepaald apparaat van één pagina naar een andere navigeert, waarbij de veiligheid of de basisfuncties van de website worden ondersteund.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven bestaan nadat u uw browser hebt afgesloten en maken het ons mogelijk om uw handelingen en voorkeuren te onthouden en helpen ons om te begrijpen hoe u op onze website komt en deze gebruikt, zodat we onze diensten kunnen verbeteren. Ze kunnen worden gebruikt om informatie te geven over aantallen bezoekers, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op een bepaalde pagina en de prestaties van de website in het algemeen. Soms worden permanente cookies gebruikt om gerichte reclame te bieden op basis van de browsergeschiedenis van het apparaat.

Eigen cookies en cookies van derden
Eigen cookies zijn degene die worden ingesteld door of namens de bezochte website. Alle andere cookies zijn cookies van derden. Wij gebruiken zowel eigen cookies als cookies van derden.

Strikt noodzakelijke cookies
Cookies die van essentieel belang zijn zodat u onze website en de functies daarvan kunt gebruiken en die voor de veiligheid van onze diensten zorgen. Zonder deze cookies kunnen onze diensten niet worden verstrekt. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketing of om te onthouden wat u hebt bezocht terwijl u over internet navigeerde.

Prestatiecookies
Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld welke pagina's u het meest heeft bezocht. Deze verzamelen geen informatie die u identificeert, hoewel ze wel het IP-adres kunnen verzamelen van het apparaat dat u gebruikte om toegang te krijgen tot de site. De informatie is anoniem en wordt gebruikt voor de verbetering van de prestatie van de website en de ervaring van de gebruiker en voor de optimalisering van reclame.

Functionele cookies
Met deze cookies kan onze website onthouden welke keuzes u maakt, zoals uw gebruikersnaam, taal of regio en kan deze verbeterde functies bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de verlening van diensten waar u om verzoekt, zoals het bekijken van een video en kunnen tevens worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in lettergrootte, lettertype en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. De verzamelde informatie wordt geanonimiseerd (d.w.z. deze bevat geen informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd) en volgt niet uw activiteiten bij het navigeren op andere websites.

Profileringscookies
Cookies die verschillende stukken informatie verzamelen over uw navigatiegewoonten. Deze worden doorgaans geplaatst door reclamenetwerken. Zij onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals media-uitgevers. Deze organisaties doen dit om u gerichte advertenties te bieden die relevanter zijn voor u en uw interesses.

Naam cookie Beschrijving
__lc.visitor_id.nnnnnnnn Functionele, permanente cookie van derden. Hiermee kan contact worden gelegd met bezoekers tijdens het gebruik van de website en kunnen terugkerende bezoekers van de website worden herkend. Ga voor meer informatie naar https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
TS[HHHHHHHH] Een eigen sessiecookie is voor de verificatie en authenticatie van verzoeken van gebruikers.
__qca, mc Permanente cookies van derden die worden verstrekt door Quantcast en worden gebruikt voor doeleinden van profilering en bezoekersmetingen. Ga voor meer informatie naar https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/
__utma, _utmb, _utmc, _utmv, _utmz, _px, _ga, _gid Cookies van Google analytics, die vooral worden gebruikt om bezoeken aan sites te volgen die gebruik maken van Google analytics. Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoeken vanaf uw apparaat en de duur daarvan; ze registreren bepaalde variabelen voor segmentatie, verklaren hoe u op onze website bent gekomen en meten het verkeer op de website. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie behalve het IP-adres van uw apparaat. Ga voor meer informatie naar Google op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_hjIncludedInSample Sessiecookies van derden, verstrekt door Hotjar, die worden gebruikt voor het testen van operationele trechters. Ga voor meer informatie naar https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
eft Een eigen, permanente prestatiecookie waarmee de gebruikers van de website relevante content kan worden geboden in overeenstemming met hun voorkeuren.
Geoip Een eigen sessiecookie die het land van het gebruikte IP-adres bevestigt. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie behalve het IP-adres van het apparaat van de gebruiker.
has_js Een eigen prestatiecookie die bevestigt of de browsers van gebruikers JavaScripts ondersteunen.
hplang Een eigen functionele cookie waarmee de website kan worden gepresenteerd in de voorkeurstaal van de gebruiker.
Snap Permanente, functionele prestatiecookies van derden die de chatmogelijkheden van de website ondersteunen. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, behalve het e-mailadres van de gebruikers die de gebruikers zelf verstrekken. Ga voor meer informatie naar https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/
Social media Wij gebruiken de remarketingdiensten van Facebook, Linkedin, Twitter en Snapchat om reclame te maken voor onze content, producten en diensten. Voor meer informatie over deze cookies en over hoe u deze beheert, ga naar:
Facebook op https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter op https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat op https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Google Adwords Wij maken gebruik van de Google AdWords-remarketingdienst om reclame te maken voor onze producten en diensten op andere websites voor eerdere bezoekers van onze website. Dit kan de vorm hebben van een reclame op de Google-zoekresultatenpagina, of een site in het Google Display-netwerk. De cookies gelden 30 dagen na het aanmaken ervan. Dit is een cookie van derden. Ga voor meer informatie naar Googles reclame-instellingen op https://adssettings.google.com.
logglytrackingsession Een functionele sessiecookie van derden die wordt gebruikt om programmafouten eruit te halen en om problemen op te lossen. Ga voor meer informatie naar https://www.solarwinds.com/cookies.
VWO Een functionele cookie van derden die wordt gebruikt om de prestatie van de website te meten en te optimaliseren. Ga voor meer informatie naar https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.
emerp Eigen cookies die permanent zijn totdat de gebruiker deze verwijdert. Gebruikt voor het volgen, synchroniseren en optimaliseren van marketing. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, behalve het e-mailadres van de gebruiker die de gebruikers zelf verstrekken wanneer zij zich inschrijven voor het ontvangen van de diensten en producten van de onderneming.
aspxroles Een eigen, functionele sessieprestatiecookie waarmee gebruikers toegestane functies kunnen uitvoeren.
Cs; B; db; version; MinDealGroupId; sd Permanente, strikt noodzakelijke eigen prestatiecookies waarmee routingparameters van statische content de prestatie kunnen verbeteren.
ASP.NET_SessionId Een strikt noodzakelijke, eigen, functionele sessieprestatiecookie die wordt gebruikt om gebruikers ingelogd te houden tijdens een sessie.
cdn Een eigen, permanente prestatiecookie als basis van de URL voor statische content om prestaties te verbeteren.
db Een strikt noodzakelijke, permanente eigen cookie waarmee gebruikers relevante teksten en afbeeldingen krijgen.
FXnetWeb Een permanente, strikt noodzakelijke, functionele, eigen cookie die een waarmerkingskenteken creëert om de functionaliteit te verbeteren.
hideMultipleDealsCloseAlert Een permanente, functionele, eigen cookie die wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan voor de verbetering van de functionaliteit van diensten.
IsCSMPush Een permanente, functionele, eigen cookie die wordt gebruikt om de werking te testen voor de verbetering van de functionaliteit van diensten.
JWT-Authority Een permanente, functionele, eigen cookie die wordt gebruikt voor registratiedoeleinden vanaf mobiele apparaten.
Language, LID Een functionele, strikt noodzakelijke, permanente, eigen cookie die wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan voor de verbetering van de functionaliteit van diensten.
LoginReason Een permanente, eigen cookie die wordt gebruikt om problemen op te lossen.
NativeUnknownApp, NativeIosApp, NativeAndroidApp Permanente, eigen cookies die worden gebruikt voor de optimalisering van het handelsplatform op mobiele apparaten.
RmData Een permanente, functionele, eigen prestatiecookie die wordt gebruikt als waarmerkingskenteken om de functionaliteit en prestatie te verbeteren.
RememberMe Een permanente, functionele, eigen prestatiecookie die wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren te onderhouden voor de verbetering van de functionaliteit en prestaties.
UserDeviceInformation; ViewMode Permanente, strikt noodzakelijke, eigen cookies die worden gebruikt voor mobiele UI-ondersteuning.
csmg Een strikt noodzakelijke, eigen, functionele prestatiecookie die wordt gebruikt om gebruikers ingelogd te houden in het systeem.
FXNET_SessionId Een permanente, strikt noodzakelijke, eigen cookie die wordt gebruikt als serversessie-identificatie om gebruikers ingelogd te houden.

Let op dat:

 • Sommige van onze diensten niet werken als uw browser geen cookies accepteert.
 • Als een cookie een cookie van derden is, kunt u terecht op de website van de verstrekker voor meer informatie.
 • Tenzij anderszins wordt vermeld in de kolom 'beschrijving', wordt er geen persoonlijke informatie verzameld.
 • De bovenstaande informatie kan op enig moment worden gewijzigd.

Hoe beheert u uw cookies
De meeste webbrowsers aanvaarden cookies, maar als u liever niet wilt dat wij op deze manier informatie verzamelen, kunt u er in uw browserinstellingen altijd voor kiezen om alle of sommige cookies te accepteren of om deze te weigeren. Het weigeren van alle cookies betekent echter dat u misschien niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.
U kunt uw cookies die door een website worden ingesteld, beheren via de browserinstellingen in elke browser die u gebruikt en op elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, en u kunt ook alleen cookies van specifieke websites toestaan door deze in uw internetbrowser in te stellen als ‘vertrouwde websites’.
Als u geen cookies wilt ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn om basisfuncties van onze website uit te voeren, kunt u ervoor kiezen om u hiervoor af te melden door uw browserinstellingen te wijzigen. Ga voor meer algemene informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, naar https://www.aboutcookies.org/.

Links

Als u de website van Vestle gebruikt, kunt u via links terechtkomen op websites van derden of apps. Dit privacybeleid is niet van toepassing op noch onderschrijft die websites van derden of apps en Vestle is niet aansprakelijk voor persoonlijke informatie die door derden wordt verzameld en/of verwerkt en/of gedeeld door via die andere websites of apps.
Sites of apps van derden die links naar Vestle hebben, beheren het gebruik van persoonlijke informatie die u bij hen invult en die ook kan worden verzameld door cookies wanneer u deze sites of apps bezoekt of gebruikt. Wij onderschrijven noch aanvaarden enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van die derden. Andere websites en apps hebben een eigen en afzonderlijk privacybeleid en daarom adviseren wij u met klem om het beleid en de voorschriften te lezen van elke site en app die u bezoekt voordat u uw persoonlijke informatie registreert.

Veiligheid

Vestle zet zich ervoor in om de juiste bescherming te bieden om ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, niet wordt misbruikt. Die beschermingsmaatregelen omvatten encryptie bij informatieoverdracht, sterke waarmerkingsmechanismen en de scheiding van machines en informatie om beveiligde gebieden te bieden. Hoewel die systemen en procedures het risico van inbreuken op de beveiliging en het oneigenlijke gebruik van persoonlijke informatie sterk verminderen, bieden ze geen absolute beveiliging. Vestle zal haar beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien om, indien nodig, de kans op enige vorm van misbruik doeltreffend weg te nemen.

Wijzigingen in beleid

Vestle kan de bepalingen van dit privacybeleid  op enig moment wijzigen en actualiseren. Alle wijzigingen worden zeven (7) dagen na aanvankelijke publicatie op de website van kracht, tenzij Vestle het privacybeleid wijzigt om te voldoen aan wettelijke vereisten. In het laatste geval worden de wijzigingen van kracht op het vereiste of bevolen moment.

Toepasselijk recht

Met betrekking tot kwesties die niet zijn vermeld in het onderhavige privacybeleid is het recht van Cyprus van toepassing en de bevoegde rechtbank voor de beslechting van geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot dit privacybeleid is de arrondissementsrechtbank van het gebied waar zich het hoofdkantoor van de onderneming bevindt.

De Engelse versie van dit document is de officiële, bindende versie tussen partijen. Vertalingen worden slechts gegeven om uw gemak te dienen en moeten worden gelezen in het licht van de Engelse tekst, die de enige versie is met juridisch bindende werking.