Vestle License

iCFD Limited, opereert onder de merknaam 'Vestle' (voorheen handelend onder de naam iFOREX), is een geregistreerde Cyprische investeringsonderneming (CIF) en is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprische Commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen (CySEC) met CIF-licentienummer 143/11.

iCFD Limited is verplicht om de Richtlijn van Cyprus betreffende de implementatie van de Europese markten in financiële instrumenten (MiFID) na te leven; Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Wet 144(I)/2007).

iCFD Limited is gemachtigd voor het bieden van de volgende Investeringsservices, conform Deel Ι van de derde bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Ontvangst en verzending van orders wat betreft één of meerdere financiële instrumenten.
 2. Uitvoering van orders namens klanten.
 3. Handel voor eigen rekening.

iCFD Limited is gemachtigd voor het bieden van de volgende Ondersteunende services, conform Deel ΙI van de derde bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Bewaring en administratie van financiële instrumenten voor rekening van klanten, inclusief inbewaringneming en gerelateerde services, zoals cash-/onderpandenbeheer.
 2. Het verlenen van krediet of leningen aan een investeerder zodat deze een transactie kan uitvoeren in één of meerdere financiële instrumenten, waarbij de onderneming die het krediet of de lening verleent, is betrokken bij de transactie.
 3. Buitenlandse deviezenservices waar deze zijn verbonden aan de levering van investeringsservices.
 4. Investeringsonderzoek en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbeveling met betrekking tot transacties in financiële instrumenten.

iCFD Limited is geautoriseerd voor het leveren van de voornoemde investerings- en aanvullende services voor de volgende Financiële instrumenten, conform Deel III van de derde bijlage van de Wet 87(Ι)/2017:

 1. Termijnzaken, swaps, rentetermijncontracten en enige andere afgeleide contracten met betrekking tot aandelen, valuta, rentevoeten of rendement, of andere afgeleide instrumenten, financiële indices of financiële maatregelen die fysiek of contant kunnen worden verrekend.
 2. Termijnzaken, swaps, rentetermijncontracten en enige andere afgeleide contracten met betrekking tot commodities contact moeten worden verrekend of kunnen worden verrekend naar keuze van een van de partijen (anders dan opgrond van een verzuim of ander beëindigingvoorval).
 3. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico.
 4. Financiële contracten voor verschillen.
 5. Termijnzaken, swaps, rentetermijncontracten en enige andere afgeleide contracten die gerelateerd zijn aan de klimatologische variabelen, vrachttarieven, emissierechten of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken die in contanten moeten worden afgerekend of in contanten kunnen worden afgerekend naar keuze van een van de partijen (anders dan opgrond van een verzuim of ander beëindigingvoorval), alsook enig ander afgeleid contract met betrekking tot activa, rechten, verplichtingen, indices en maatregelen die niet anderszins worden vermeld in dit deel, die de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op het feit of ze, onder andere, worden verhandeld op een gereguleerde markt of een MTF, worden gecleard of verrekend via erkende vereffeninginstellingen of onderhevig zijn aan normale margestortingen.
Close window