Vestle (voorheen handelend onder de naam iFOREX) is een handelsnaam van iCFD Limited, die door de Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) is gelicenseerd en gereguleerd onder vergunningnummer 143/11.

Handelen in forex en/of CFD's brengt een hoog risico met zich mee en is niet voor alle beleggers geschikt. De in dit document vermelde resultaten uit het verleden of gesimuleerde resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bij belegging in producten van de onderneming die in een andere valuta luiden dan de valuta van het land waarin u woont, kan het rendement toenemen of afnemen als gevolg van schommelingen in de valutakoersen.

Dit document is opgesteld door een derde, een onafhankelijke aanbieder van informatiediensten. Alle hierin opgenomen informatie, nieuws, onderzoek, meningen, analyses, koersen en prijzen worden verstrekt als algemeen marktcommentaar dat uitsluitend gebaseerd is op de mening van de dienstverlener, en mag niet worden uitgelegd, expliciet noch impliciet, direct noch indirect, als beleggingsadvies of als aanbeveling of suggestie voor een beleggingsstrategie met betrekking tot een financieel instrument. Hoewel Vestle en de onafhankelijke dienstverlener zich optimaal inspannen om de accuraatheid van de informatie te waarborgen, is Vestle in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit, geloofwaardigheid, juistheid, volledigheid en relevantie van de inhoud van het document.

Alle informatie, hypertekstlinks en/of andere computerlinks worden te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt verondersteld juist te zijn op de datum waarop u deze bekijkt, maar Vestle doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid of accuraatheid van de informatie in het document. Het gebruik van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Deze informatie wordt aan u verstrekt onder de voorwaarde dat u of enige andere persoon die deze informatie ontvangt, zelf beslist of deze voor enig doel geschikt is alvorens van deze informatie gebruik te maken. In geen geval zal Vestle verantwoordelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie of in dit document genoemde producten, en door het document te lezen doet u afstand van aanspraken en vorderingen op Vestle.

De Engelse versie van deze disclaimer is de officiële, bindende versie tussen partijen. Vertalingen worden slechts gegeven om uw gemak te dienen en moeten worden gelezen in het licht van de Engelse tekst, die de enige versie is met juridisch bindende werking.

Venster sluiten